komünizmin tutmamasının nedenleri

  1. 76.
    Komünizmin pratikte uygulanamamasının sebebi çalışkan ve tembeli eşit tutması,kapitalizmin kötü bir yönetim olmasının sebebi ise çalışkan veya tembel olmanın hiçbir önemi olmamasıdır.
    1 ... beyazbroadway