hayatı bu kadar vazgeçilmez kılan nedir

  1. 8.
    Yaşama isteği insanı hayata bağlar. insan nefes aldıkça hayattan beklentileri olur. Büyür, gelişir. Her dönem ihtiyaçları değişir ve artar. Doğduğu andan itibaren yaşamı mecburen ister insan. Çünkü seçeneği yoktur.

    Yaşamı isteme, isteklerde bulunma, insanlarla iyi ilişkiler kurma, kendine bakma, bir grup içine girme ve hayat içinde bir statü elde etme. Bütün bunlar her insanın yapmak veya yapmak zorunda kaldığı şeylerdir.

    Her insanın hayat tecrübesi farklı olduğundan kimi hayatı zorunluluk olarak kimi de yaşadığı her şeyi bir tecrübe olarak algılar. Hayata bakışımızı aslında düşünce biçimimiz belirler.
    6 ... porselen hayaller