balkon demiri tatmış efsanevi nesil

  1. 5.
    metalin tadı hâlâ damaklarında kalmıştır.
    0 ... doksansekiz celebi tunahan