asgari ücretle evlenmek mümkün müdür

  1. 9.
    Asgari ücret tanım itibariyle ölmeden, yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmek adına seni hayatta tutabilecek miktardaki minimum ücrettir. Yani bunun altında gelire sahip bir insanın varlığını sürdürmesi zorlaşmaktadır. Asgari, sınır mahiyetindedir.
    Hal böyleyken asgari ücretle düğün yapmanın imkanı yoktur.
    0 ... ayi selim