ebu leheb ebu cehil ebu süfyan üçlüsü

  1. 9.
    Bağnaz putperest açgözlü olarak tanımlanabilir.
    0 ... attilababurmete