fatih mehmet maçoğlu

  1. 179.
    Tunceli'nin isminin dersim olarak değiştirilmiş olmasını her ne kadar halkın oylamaları sonucu değiştirilmiş olmasına bağlasa da, yapmış olduğu bu hareket sonrası çoğu insanın güvenini sarsmasına sebep olmuş belediye başkanı.

    yaptığı "iyi" şeyler takdir görünce çoğu kişi gibi terekeyi sıyırmış ve sonuç itibariyle yapacağını yapmıştır.

    Tunceli'nin adını değiştirmeye kalkmak, ülkenin bütünlüğüne ve beraberliğine, üniter yapıya ve "devlet" kavramına doğrudan yapılmış bir saldırıdır. "isyan" olarak değerlendirilmelidir. Mevzu, belediye binasındaki tabelayı değiştirmek gibi basit algılanmamalı, acilen olabilecek en ağır yaptırım uygulanmalıdır.
    11 -2 ... koala amma ne fayda