midyeden inci çıkması

  1. 7.
    O eller ne ya! Yaş ortalaması 90 mı bu sözlüğün ?
    4 ... anankim skywalker