saray yaptırdıktan sonra bir de köşk yaptırmak

  1. 5.
    millet tanzim kuyruklarında ucuz soğan, patates almaya çalışırken miletin parasıyla sefa sürmektir.
    0 -1 ... murthy