asla evlenilmeyecek kadın tipi

  1. 10.
    geri kafalı, bağnaz, ataerkil kadınlar kesinlikle.
    2 -2 ... the supreme female