italya nın ermeni soykırımı nı tanıması

  1. 7.
    o italya'nın 'it'liği. herkes kendine yakışanı yaparmış.
    2 ... seruven44