yarım gün okul yarım gün kuran dersi

  1. 3.
    asrın projesi vallahi..

    gider ayak mal edebildiğimiz kadar çocuğu mal edelim, zombiye çevirelim projesi..
    3 ... ciddiliinsan