başkalarının hayatlarını merak etmek

  1. 6.
    hayal edince fantastik hayatlar olur ve ilgi çekici gelir taa kiii öğrenene kadar bu tıpkı bir illizyonistin oyununu öğrenmek gibi bütün etkisi kaybolur.
    2 ... farzetkimutluyum