sabiha tansuğ

  1. 1.
    Cumhuriyet tarihinde, herhangi bir devlet adamının tanıdığı olmaksızın madeni paraya resmi basılan ilk kadındır. 1941'de gümülcine'de doğmuştur. Cumhuriyet tarihinde türk kadınlarına verilen önemin ve duyulan saygının en etkili örneğidir. Sevgi ve saygıyla selamlıyoruz kendisini.
    2 ... koala amma ne fayda