batılılaşmayı eleştiren araplaşmış kesim

  1. 7.
    Arap rönesansı denen dönem ile batının üstüne kurulduğu dönem aynı değerlerle inşa edilmiş.

    Bizim abbasileri değil emevileri örnek aldığımız ortada.
    0 ... jardani jovonovich