6 bölü iki çarpı parantez içinde 1 artı 2

  1. 4.
    önce parantez sonra soldan sağa hesapla cevap 9 olarak bulunur.
    1 ... malice