senetle borç para almak

  1. 8.
    borcun her türlüsünden uzak durun. ayağınızı yorgana göre uzatın.
    1 ... selia