kuran da cariye kavramının olmayışı

  1. 4.
    islam dinine göre cilbab hür kadınlar içindir ve zina cezasında cariyeler hür kadınlara verilen cezanın yarısını almaktadır.
    0 ... selia