kuran da cariye kavramının olmayışı

  1. 2.
    Başlık ve nick uyumuna çarpıcı bir örnek.

    Not: sallama demiyorum. Yine salla ama hesaplı salla. Sallama çayın dahi bir adabı var değil mi?
    0 ... eratosthenes