erdoğan ın halka hakaret etmesi

  1. 5.
    (bkz: halk denen geri zekalı ahmak koyun sürüsü)

    az bile yaptığı konusunda rivayetler vardır.
    1 -2 ... baftan