türkiye osmanlının devamı mıdır

  1. 5.
    Yok be oğlum. Biz gaznelilerin devamıyız.
    0 ... masklavi