anadolu yarımadasının doğusuna anadolu diyen tip

  1. 0.
    tuhaf tiptir. doğu anadolu denilen yerin tarihi adı armenia'dır.
    2 -3 ... yamyam balagonda adami