myo okumakla lise okumanın aynı şey olması

  1. 4.
    Okuduğunuz bölümle ve o bölüme olan ilginize bağlıdır. Düzgün bir bölüm okuyorsunuz diyelim. Eğer bir çaba göstermezseniz kimsenin önüne geçemezsiniz, işsiz kalır oturursunuz. Sonra 2 yıla lise seviyesinde eğitim dersiniz.
    4 ... hostes degil kabin memuru