evren hiçken kendiliğinden var oldu diyen ateist

 1. 7.
  lawrence krauss'un hiç yoktan evren kitabıın referans almış olması muhtemel ateisttir.

  krauss, kuantum vakum alanını yokluk diye tanımlar. bu tanıma fizikçilerden ve felsefecilerden itiraz gelmiştir. krauss'un hiçlik diye tanımladığı şeyin felsefedeki karşılığı hiçlik değil.

  bu arada evren hiçlikten varolamaz, ama tanrı olabilir yani ? tarzı eleştiriler anlamsızdır.

  teizmin tanrısından söz ediyorsak zaten ateisti-teisti, agnostiği-deisti teizm tanrısının var olmaya başlamadığını, zaten hep var olduğunu tartışmıyor. yani bu konuda görüş birliği mevcut. din felsefesinde teistik yahut nonteistik argümanlar bazı ortak fikir birliğinden hareketle yapılmaktadır. tanrının hep var olması da o fikir birliklerinden biridir.

  tanrının tanımı içinde zaten " zamandan bağımsız" lık yer alıyor. bu konuyu daha net anlatmak için şöyle bir örnek verelim. tanrının özellikleri diyebileceğimiz maddeler nedir ?

  -bir şeyleri var etmesi/yok etmesi

  -maddeye benzememesi

  -zamanı aşkın varlık olması vs.... bunlar tanrının sıfatları. şimdi bunlardan " zamanı aşkın olma" sıfatını alalım ve "tanrı ne zaman var oldu?" sorusunda tanrı sözcüğü yerine ekleyelim.

  elde ettiğimiz cümle şu; zamanı aşkın olan varlık ne zaman var oldu ?

  gördüğünüz üzere sorumuz anlamsızlaştı çelişki barındırdı. çünkü zamanı aşkın olan varlık, belli bir zamanda var olmayla çelişmektedir. bundan dolayı tanrı ne zaman var oldu sorusu anlamsız bir sorudur. bu çelişki, teizm tanrısı için geçerli elbette. daha doğrusu klasik teizm için. tanrının zamandan münezzeh olmadığını yahut meta-zamana bağlı olduğunu öne süren görüşler de mevcut.
  1 -1 ... hubel