hayatı yeniden sorgulatacak bir gerçek söyle

  1. 2.
    Yaşamadığımız her şey birer varsayımdır.
    1 ... locke