sözlüğün okur yazar oranı

  1. 1.
    Türkiye okur yazar oranı ile aynıdır. zira sözlük bir Türkiye prototipidir.
    1 ... judas