çok boş konuların açılması

  1. 2.
    çünkü bizler boşuz.

    ha bilerek boş yapanlar da yok değil.
    1 -1 ... sapnu puas