yerde 50 lira görsen alır mısın

  1. 7.
    daha çoğunu almadım. yoluma devam ettim. benim değil sonuçta. kimin olduğu da beni ilgilendirmez.
    2 -4 ... hastavilla