yalnızlığın beraberinde getirdiği şeyler

  1. 10.
    Zor zamanında yanında birinin olmaması. Tek dezavantajı bu.
    3 ... expandera