yalnızlığın beraberinde getirdiği şeyler

  1. 1.
    mutsuzluk,derin muhakeme ve beden dilini etkili kullanma.
    1 ... farzetkimutluyum