sözlüğe bebeler alınmasın

  1. 2.
    bebelerin bebelikten kurtulmaları için sözlük deneyimden geçmeleri yerindedir.
    2 ... monk of monkmountain