1090 yılı balkanlar haritası

 1. 1.
  1090 yılı balkanlar haritası

  1090 yılında Balkanlar bölgesinin siyasi haritasıdır.

  Türkler 1071 den 20 yıl sonra bütün Anadolu'yu ele geçirmiş. Bizans namı diğer Roma ise Balkanlarda sıkışmış durumdaydı.

  Istanbul elden çıkmasın diye haçlı seferleri başladı başlayacaktır.

  Sırplar, Boşnaklar, Hırvatlar, macarlar ise diğer siyasi güçlerdi.
  0 -1 ... benimhalaumudumvar