yerli malı haftasında ne oldunuz

  1. 4.
    üzerinden çok zaman geçtiği için hatırlanmayandır. yalnız o günlerde sınıflara getirilen şeyler sayesinde çok pis yer içerdik onu unutamam 50 yıl geçse bile *
    2 ... mel mel bakan gibson