bugün

din nedir

din modaya benzer. evrenin oluşturduğu kozmik oluşumlardan biridir ve bu milyarlarca insanı etkisi altına alır. genetik mühendisliğinde insanların pozitif veya negatif enerji taşıdığı durumlarda çevrelerini olumlu veya olumsuz olarak etkilediği görülür. bitkisel hayatta olan bir insanın çevresinden etkilendiği ve çevresini etkilediği gibi. din de bu yönüyle insanları etkiler. ülkemizde olduğu gibi bazı toplumlarda milletler dine 'korku ve endişe' yoluyla, bazı milletler ise samimi duygularıyla yaratıcılarına inanırlar. günümüzde din bireysel inanıştan çok toplumları yönlendirme aracı olarak görülmektedir.