ilkokul aşkının unutulmaması

  1. 2.
    tebessümle anımsanır.
    0 ... monk of monkmountain