hiç 20 yaş altında baba olanın olmaması

  1. 2.
    Erkeğin askerlik, iş ve düzen kurma gibi sorumlulukları dolayısıyladır.
    1 ... alfa laval