çorbaya limon sıkmak

  1. 4.
    limonun, çorbanın mütemmim cüzü olduğunu bilendir.
    1 ... teflon