kitap okumayın kitap yazın

  1. 3.
    Giriş ile örnek arasında tutarsızlık var bana göre. Bağcılar'ın kayaç yapısını bilmek için evet gidip kazmak gerekebilir. Sonra da kitap yazılabilir. Deprem bekleniyor ve kayaç yapıları deprem için önemli. Eğer daha önce yapılan incelemelerden farklı olarak , depreme daha az dirençli kayaç tiplerine ve tabaka yapılarına rastlandıysa risk tespiti uygun yapılmamış olabilir.

    Afyon veya uçak üretmek için kitap okumalısınız.
    1 ... ali candan