kedi besleyen erkek

  1. 109.
    Gayet tatlış erkektir. Köpek besleyen erkekten yeğdir. (Ama tabii her şeyiyle kendi ilgileniyorsa.)

    Keşke her erkek beslesedir.
    5 ... bikedigordumsankii