orta çağ avrupası

 1. 1.
  feodalite'nin hüküm sürdüğü, halkın sınıflara ayrıldığı, düşük statülü kesimin çalışmaktan, yüksek statülü kesimin boşluktan ötürü canından bezdiği devirlerdir. zira köylüler çalışa çalışa bir hal olurken, burjuvalar ya da askerler de can sıkıntısıyla haçlı seferleri'ne çıkmışlar, daha sonra da yüzyıl savaşları felan yapmışlardır... delidirler, uzak durulmalıdırlar.

  o dönemdeki sınıflandırmalar şu şekildeymiş;
  1- askerler: bu grup genelde şovalyelerden oluşurdu. toplumun en üst kesiminde bu grup üyeleri var olurdu.
  2- din adamları: aslında bu grubu pek sallayan olmazdı ama, bişey de diyemediklerinden bişey diyen olmazdı!! halktan toplanan vergilerden aldıkları paylarla, cennetten sattıkları tapuların parasıyla * felan çok çok zenginleşmişti bu grup...
  3- burjuvalar: bu dört grup arasındaki en görgüsüz gruptur!! günümüzün sosyetesi olarak adlandırılabilir bu grup.. genelde ticaretle uğraştıklarından, orta çağın sonuna doğru çok zenginleşmişlerdir. kelime anlamı; şehirli, demektir...
  4- köylüler: tüm sistemin taşıyıcı kolonları... aslında bu köylüler de iki sınıfa ayrılırlardı:

  a) serbest köylüler: bu türdekiler, kendilerine ait evlerde, kendilerine ait arazilerde oturabilirlerdi. o kadar özgürlerdi ki bunlar, evlenebilir, hatta bir yerden bir yere göç bile edebilirlerdi. şunu da yazayım da ne kadar özgür olduklarını anlayın; toprak ya da mal alım-satımı bile yapabilirlerdi bu gruptaki köylüler... sorumlu oldukları taraf ise, arada sırada derebeyinin angarya işlerini yaparlar, hergün vergi alınsa bile ses çıkarmazlardı. e o kadar da olsun artık dimi!!

  b) köle gibi köylüler: bu gruptakiler ise, sadece ve sadece yaşama hakkına sahipti... efendileri istemediği müddetçe evlenemezlerdi bile mesela. başka bir yere göç edemezlerdi, kendilerine ait bir arazileri olmazdı. köle gibi görünseler de aslında köle değildi bunlar...ilginç!!
  11 ... lyla

Alakalı Başlıklar

Devamını Görüntüle