bir kız için 5 saat yol gitmek

  1. 54.
    Ne ile gittiğine bağlıdır...

    Uçakla ise abazalık, bisiklet ile ise fakirlik, araba ile ise zenginliktir...
    1 ... uzan yavrum geliyorum