dünya dışı yaşam

  1. 21.
    Tam bir bilinmezlik. farklı forumlarda, boyutlarda olabilirler. Kesin bir şey söylemek imkansız.
    0 ... paperstreett