bedelli askerlik başvuru sayısı

  1. 1.
    7 eylül 2018 tarihi itibariyle bakanlık açıklaması;

    474955(dörtyüzyetmişdörtbindokuzyüzellibeş)

    Saygılar sunuyorum azizim...
    3 -1 ... taurus