sabaha karşı top atışlarına başlamak

  1. 1.
    istanbul’ un Fethi esnasında Osmanlı ordusunun aniden gerçekleştirdiği aktivite.
    1 ... 17 25 08 00