doğada bulunan en sert element

  1. 3.
    Pipidir. Evet.
    0 -1 ... richard harrow