iki kelimesinden biri para olan insan

  1. 8.
    cebi dolu beyni boş bireylerin sergilediği davranıştır.
    para ile satın alınamayacak kavramların varlığından habersizdir.
    4 ... soundofsilence