mete gazoz un abartılmış bir balon olması

  1. 4.
    yadsınamaz olan durum.

    (bkz: gazoz olma efsane ol)
    0 ... prensest