deistlerle ateistler neden tartışmıyor sorunsalı

  1. 4.
    ateizm tanrıyı tamamen reddetmez denmiş fakat pozitif ateizm tanrıyı "tamamen" reddediyor.

    (bkz: pozitif ateizm
    1 ... hubel