izmir marşı siyasi bir simge midir

  1. 5.
    istiklal marşı ne kadar siyasi simge ise o kadar siyasi simgedir.
    0 ... bir idealistin ta kendisi