türbanlıyla yazıştığını öğrenmek

  1. 3.
    beş ay sonra öğrenmişseniz, beş ayda ne gibi konularda yazıştığınız merak konusudur.
    3 ... judas