laiklik elden gidiyah

  1. 85.
    Sözün kahramanı kahverengi dişli ihtiyar , çakma şerife bacı gibi , akape tarafından maaşa bağlanmış diyorlar .yüzler gülüyah çünkü cepler para doluyahhh.
    0 ... nagam